Balancing Chemical Equations - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Chemical Equations - Clicker Questions
Omtale Clicker questions used with the Balancing Chemical Equations simulation, with annotations.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord balancing chemical equations, chemical equations, conservation of mass
Simuleringar Balancing Chemical Equations (HTML5), Balancing Chemical Equations


Forfattarar Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 05.11.14
Oppdatert 01.07.15