States of Matter Lecture Demonstration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Lecture Demonstration
Omtale This Interactive Lecture Demonstration has the following goals. Students will be able to: (1) Identify the familiar states of matter using atomic and molecular pictures; (2) Interpret the unusual properties of water using atomic and molecular pictures; (3) Predict how varying the temperature changes the behavior of the atoms or molecules.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord States of matter, density, evaporation, phases and phase changes, physical change, temperature
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 04.11.14
Oppdatert 28.12.16