Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect
Omtale I used this activity to help the students in my heterogeneously-grouped chemistry classes discover that the photoelectric effect provides evidence that light acts like a particle, and to start them thinking about the relative reactivity of metals.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect, wave-particle duality
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Kelly Warner
E-post for kontakt kelly.warner@msad60.org
Skule / Organisasjon Noble High School
Lasta opp 26.10.14
Oppdatert 26.10.14