Forces and Motion: Basic - Concept Introduction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces and Motion: Basic - Concept Introduction
Omtale This is a lab designed for younger students who are being introduced to forces and the motion which can result from their sum.
Emne Anna
Nivå Barneskule, Ungdomsskule
Type Demonstrasjon, Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Forces, Motion, Phet, Simulation
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Stephen N. Clontz, M. Ed.
Skule / Organisasjon Whiteville City Schools
Lasta opp 24.10.14
Oppdatert 24.10.14