Creating a successful population


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Creating a successful population
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Natural selection
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar Dominic Inn
E-post for kontakt dominicinn@gmail.com
Skule / Organisasjon San Jose State University
Lasta opp 15.10.14
Oppdatert 15.10.14