Molarity of Solutions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Molarity of Solutions
Omtale Allows students to understand molarity and its calculations via a modeling perspective as well as a hands on perspective. The activity allows for differentiation via student selection of amount of solute and volume chosen and teacher assignment of the salt.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Beers Law, absorbance, molarity
Simuleringar Molarity


Forfattarar Erica Peddi
Skule / Organisasjon Campbell High School
Lasta opp 30.09.14
Oppdatert 30.09.14