Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Remote Learning
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Linear Equation, Lines, Pre-Algebra, Slope, Slope-Intercept Form
Simuleringar Graphing Lines (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattarar Amanda McGarry
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 12.09.14
Oppdatert 27.04.20