Slope Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Slope Lesson and Activity Sheet
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Pre-Algebra, Slope
Simuleringar Graphing Lines (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer


Forfattarar Amanda McGarry
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 12.09.14
Oppdatert 04.08.15