Models of Atom A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of Atom
Omtale In this lab, students explore and compare different models of an atom.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bohr model, hydrogen atom, models of an atom
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Elyse Zimmer
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14