Photoelectric Effect (PreAP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect (PreAP)
Omtale This lesson focuses on the qualitative aspects of the photoelectric effect. No equations are used.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Elyse Zimmer
E-post for kontakt elyse.zimmer@gmail.com
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14