Gravity Force Investigation (AP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Investigation (AP)
Omtale In this lesson, students make qualitative and quantitative observations using the PhET Sim. They calculate "G" by designing their own experiment.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gravity force
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5), Gravity Force Lab


Forfattarar Elyse Zimmer
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 27.05.15