Exploring magnets, pickup coils and generators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring magnets, pickup coils and generators
Omtale In this lab, students investigate magnets, pickup coils and generators. Students determine how to make the light bulb light up using the pickup coil and a magnet. They investigate ways to increase the brightness of the bulb and design a generator.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord induction, magnets
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Elyse Zimmer
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14