Exploring How Light Behaves at Boundaries A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring How Light Behaves at Boundaries
Omtale Students will verify Snell's Law through a student developed investigation. They will determine the relationship between the angle of incidence and the angle of reflection experimentally.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bending light, refraction, snells law
Simuleringar Bøying av lys (HTML5), Bending Light


Forfattarar Elyse Zimmer
Skule / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lasta opp 21.07.14
Oppdatert 02.04.18