Gravity, Orbits and Kepler's Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity, Orbits and Kepler's Laws
Omtale The goals of this activity are to learn how the shape and period of the orbit of a planet orbiting a star depend on the mass of the star and the mass of the planet; to learn how the shape of the orbit depends on the speed and radius of the planet; to observe Kepler’s laws
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Kepler's laws, Newton's law of universal gravitation, Newton's second law, Newton's third law, gravity
Simuleringar Gravity and Orbits


Forfattarar Rhoda Berenson
Skule / Organisasjon New York University
Lasta opp 18.07.14
Oppdatert 27.10.14