Atomic Spectra and the Composition of Stars


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Spectra and the Composition of Stars
Omtale The goals of this lab are to learn the relationship between atomic energy levels and the light emitted by an atom and to understand how scientists can use spectra to determine the composition of stars
Emne Astronomi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atomic spectra, energy levels, photons, stellar composition
Simuleringar Neon Lights & Other Discharge Lamps


Forfattarar Rhoda Berenson
Skule / Organisasjon New York University
Lasta opp 18.07.14
Oppdatert 18.07.14