The Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Kristy Bibbey
E-post for kontakt kbibbey@psdschools.org
Skule / Organisasjon Poudre High School
Lasta opp 06.04.14
Oppdatert 06.04.14