Greenhouse


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse
Omtale A worksheet to guide students through the Greenhouse Effect simulation
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Climate Change, Greenhouse Effect
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Kristy Bibbey
E-post for kontakt kbibbey@psdschools.org
Skule / Organisasjon Poudre High School
Lasta opp 06.04.14
Oppdatert 14.04.14