Using the particle model to explain states of matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Using the particle model to explain states of matter
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord matter, particle model, states
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar George Ramos
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 05.04.14
Oppdatert 05.04.14