How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel How Does Dilution Affect pH Levels of Acids and Bases?
Omtale
Emne Kjemi
Nivå Barneskule, Ungdomsskule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acid, acidic, base, basic, dilution, pH, pH level
Simuleringar pH Scale, pH-skala – grunnleggjande (HTML5)


Forfattarar Jocelyn Gianatasio
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 16.03.14
Oppdatert 29.10.14