Gene Expression-the Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gene Expression-the Basics
Omtale This is a worksheet that goes along with the simulation. It can be done in ~30-40 minutes.
Emne Biologi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gene expression, protein synthesis
Simuleringar Genuttrykk


Forfattarar Joanne Leveille
E-post for kontakt joanne.leveille@rc255.net
Skule / Organisasjon Reed- Custer High School U#255
Lasta opp 12.03.14
Oppdatert 12.03.14