Pendulum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum Lab
Omtale In this activity you will investigate how variables affect the motion of a pendulum. You will discover how the period of a simple pendulum depends on the length of the string and the mass of the pendulum bob.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord pendulum, period, periodic motion
Simuleringar Pendulum Lab


Forfattarar Orkida Dedushi
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 09.03.14
Oppdatert 09.03.14