Energy Forms and Changes Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms and Changes Simulation
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab, Lekser, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, conversion, energy, system, transfer
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar A. Norberg
Skule / Organisasjon Orono Middle School
Lasta opp 18.02.14
Oppdatert 25.02.14