Exploring Gas Laws


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Gas Laws
Omtale A Guided Inquiry activity to explore the gas laws
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Boyle's Law, Charles' Law, Dalton's Law of Partial Pressure, Gay-Lussac's Law, gas laws
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Ann Baxley
E-post for kontakt ann.baxley@cobbk12.org
Skule / Organisasjon Walton High School
Lasta opp 30.01.14
Oppdatert 30.01.14