Projectile Motion-Using kinematic equations


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion-Using kinematic equations
Omtale This lab requires the students to use equations for x and y in projectile motion and is quantitative in nature.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord distance, equations, projectiles, range
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Elisabeth Pope
Skule / Organisasjon Celina ISD
Lasta opp 12.12.13
Oppdatert 06.01.14