Inquiry to Gravity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Inquiry to Gravity
Omtale Introduction to Gravity activity.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Gravity
Simuleringar Gravity and Orbits, Gravity Force Lab


Forfattarar Brian Underwood
Skule / Organisasjon Milford Exempted Village
Lasta opp 08.12.13
Oppdatert 09.12.13