Light and Waves E-Learning Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Light and Waves E-Learning Activity
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Light, internal, refraction, relfection, total, waves
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Gregory O'Neill
Skule / Organisasjon Camberwell High School
Lasta opp 26.11.13
Oppdatert 17.06.15