Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford Scattering--Building the Atomic Model Activity
Omtale
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Atoms, JJ Thomson, Model of the Atom, Plum Pudding Model, Rutherford, Rutherford Model
Simuleringar Rutherford Scattering


Forfattarar Leslie Hepler
E-post for kontakt heplerl@mlbgsd.k12.pa.us
Skule / Organisasjon Millersburg Area High School
Lasta opp 21.11.13
Oppdatert 21.11.13