Light Behaves Like a Wave (sometimes...) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Light Behaves Like a Wave (sometimes...)
Omtale Activity that serves as both an opportunity to review wave phenomenon, and discover the wavelike properties of light.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Light, diffraction, interference, optics, waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Nathan Quarderer
Skule / Organisasjon Northeast Iowa Community College
Lasta opp 20.11.13
Oppdatert 02.12.13