Projectile Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Investigation
Omtale Use of a data table and relationship between diameter and air resistance.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord air resistance
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Teresa Gill
Skule / Organisasjon North High School
Lasta opp 12.11.13
Oppdatert 19.05.15