The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Ramp Mechanical Advantage and Efficiency
Omtale This is a lab on calculating Ideal and Actual Mechanical Advantage of an inclined plane. It also asks students to calculate the efficiency of the ramp system.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Efficiency, Mechanical Advantage, Physical Science, Physics, Simple Machines, Work
Simuleringar The Ramp


Forfattarar Tim Perry
E-post for kontakt phethelp@colorado.edu
Skule / Organisasjon Sterling Montessori
Lasta opp 01.11.13
Oppdatert 01.11.13