What Affects Resistance


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel What Affects Resistance
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Resistance, current, voltage
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Ashley Teslicka
Skule / Organisasjon Marietta High School
Lasta opp 31.10.13
Oppdatert 31.10.13