Energy Forms Simulation Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms Simulation Activity
Omtale This lab explores thermal energy properties of radiation, convection, and conduction, then has students observe and describe energy transfers in part 2.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, energy transfers, heat, thermal
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar Tim Perry
Skule / Organisasjon Sterling Montessori
Lasta opp 18.10.13
Oppdatert 18.10.13