Properties of a Wave Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of a Wave Lab
Omtale Students explore the properties of waves.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord light, waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Jason Acosta
Skule / Organisasjon Liberty Classical Academy
Lasta opp 02.10.13
Oppdatert 02.10.13