PhET Plate Tectonics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Plate Tectonics
Omtale
Emne Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Convergent, Divergent, Plate, Subduction, Tectonics, Transform
Simuleringar Plate Tectonics


Forfattarar David Moutoux
E-post for kontakt dmoutoux@jeffco.k12.co.us
Skule / Organisasjon Jefferson County School District, Evergreen High School
Lasta opp 27.09.13
Oppdatert 27.09.13