Crash!


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Crash!
Omtale This is fun way to get kids into physics and to gain a basic understanding of gravity as a force.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Gravity
Simuleringar Lunar Lander


Forfattarar Doug Spicher
Skule / Organisasjon HCPSS
Lasta opp 23.09.13
Oppdatert 24.02.14