Principio de Arquimedes


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Principio de Arquimedes
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Arquimdes
Simuleringar Buoyancy


Forfattarar daniel cruz ochoa
E-post for kontakt daniel.cruz@udb.edu.sv
Skule / Organisasjon Universidad Don Bosco
Lasta opp 16.09.13
Oppdatert 16.09.13