Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect
Omtale Determination of Planck constant and work function of a metal
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord photons, plank, work
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar MEHMET EMIN KALE
Skule / Organisasjon ENKA HIGH SCHOOL
Lasta opp 29.05.13
Oppdatert 08.06.13