Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Initial Magnetism Investigation (Inquiry Based)
Omtale Students will "discover" the relationship between magnetic field strength and distance for a bar magnet. They will also "discover" the relationship between magnetic field strength and distance, number of loops, and voltage for an electromagnet.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord electromagnets, inquiry, magnetism, magnets, solenoids
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Bruce Palmquist
Skule / Organisasjon Central Washington University
Lasta opp 19.05.13
Oppdatert 19.05.13