Fluids Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Fluids Lab
Omtale Introduction inquiry-based lab to buoyancy and fluid flow.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bernoulli, buoyancy, fluid flow, fluid mechanics, pressure
Simuleringar Buoyancy, Fluidtrykk og gjennomstrøyming


Forfattarar Travis Brown
Skule / Organisasjon Clear Creek High School
Lasta opp 09.05.13
Oppdatert 09.05.13