Simu-lab: Masses and Springs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Simu-lab: Masses and Springs
Omtale
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Hook's law, graphing
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Shannon
Skule / Organisasjon BCCE, Canada
Lasta opp 08.05.13
Oppdatert 08.05.13