Interactive Photoelectric Effect Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Interactive Photoelectric Effect Lab
Omtale This is an introductory, small group tutorial for AP Physics students.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord photoelectric, photon, physics, stopping voltage
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Bob Schaefer
Skule / Organisasjon Coram Deo Academy
Lasta opp 18.04.13
Oppdatert 18.04.13