Blackbody Radiation and Wien's Law A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Blackbody Radiation and Wien's Law
Omtale Basic questions about the blackbody curve and plotting values to uncover Wien's Law.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord blackbody
Simuleringar Blackbody Spectrum


Forfattarar Michael Pennisi
E-post for kontakt mpennisi@d211.org
Skule / Organisasjon Schaumburg High School
Lasta opp 11.04.13
Oppdatert 11.04.13