Snell's law Lab - Inquiry based


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Snell's law Lab - Inquiry based
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Snell's law, incidence, index of refraction, medium, refraction
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Argirios Paschos
Skule / Organisasjon Ionideio HS
Lasta opp 28.03.13
Oppdatert 29.03.13