Measuring Current in a Series Circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Measuring Current in a Series Circuit
Omtale Through this simulation, you will learn how to construct a series circuit, what a resistor's purpose is and how to measure the electrical current.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, current, electricity, elementary, science, series, series circuit
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Darya K.
Skule / Organisasjon Hunter College Elementary School
Lasta opp 24.03.13
Oppdatert 24.03.13