Force


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Force, Friction, Sum of Forces
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Allison Reich
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 17.03.13
Oppdatert 17.03.13