Get in Motion!


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Get in Motion!
Omtale In this activity you will investigate the physical science of motion. The Moving Man sim will be used to test and observe position and velocity.
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Bennett, Charisma Bennett, get in motion, motion
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Charisma Bennett
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 16.03.13
Oppdatert 16.03.13