Pressure vs Temperature for Ideal Gases


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Pressure vs Temperature for Ideal Gases
Omtale Pressure temperature relationship of an ideal gas is investigated. Absolute zero is determined
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Absolute Zero, Celcius, Ideal Gas Law, Kelvin, Pressure, Temperature
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Duane Dolejsi
E-post for kontakt dad@northern.edu
Skule / Organisasjon Northern State University
Lasta opp 30.12.12
Oppdatert 30.12.12