Pressure vs Temperature for Ideal Gases


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Pressure vs Temperature for Ideal Gases
Omtale Pressure temperature relationship of an ideal gas is investigated. Absolute zero is determined
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Absolute Zero, Celcius, Ideal Gas Law, Kelvin, Pressure, Temperature
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Duane Dolejsi
Skule / Organisasjon Northern State University
Lasta opp 30.12.12
Oppdatert 30.12.12