Visualizing Resistance


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Visualizing Resistance
Omtale Once students have been introduced to Ohm's law, they can use this simulation and short lab sheet to help them visualize the concept of resistance and its relationship to voltage and current.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord current, resistance, voltage
Simuleringar Battery-Resistor Circuit


Forfattarar Laura Gislason
Skule / Organisasjon Lake Highland's High School
Lasta opp 06.12.12
Oppdatert 06.12.12