Neuron Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Neuron Lab
Omtale Introduction to the functioning of the neuron.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord neuron
Simuleringar Neuron


Forfattarar Karl Matulis
Skule / Organisasjon Gardiner Area High School
Lasta opp 24.10.12
Oppdatert 24.10.12