Forces Virtual Lab Ramp


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces Virtual Lab Ramp
Omtale Use the forces acting on the objects to calculate the coefficient of static friction and kinetic friction of the Mystery Box.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Friction, ramp
Simuleringar Ramp: Forces and Motion


Forfattarar Joanna MacDonald
Skule / Organisasjon St Francis High School, Sacramento
Lasta opp 08.10.12
Oppdatert 11.10.12